Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 17:44
kontakt
PATENTUS

Komunikaty

30/08/23 06:57 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/08/23 11:33  brak uprawnień Patentus ma umowę z JSW na 66,8 mln zł
11:20 PATENTUS S.A.: Zawarcie umowy wraz z aneksem z JASTRZĘBSKĄ SPÓŁKĄ WĘGLOWĄ S.A. na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych emitenta.
20/07/23 14:36 PATENTUS S.A.: Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych emitenta.
27/06/23 13:23 PATENTUS S.A.: Spłata Subwencji Finansowej.
22/06/23 09:55 PATENTUS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy z Polską Grupą Górniczą S.A.
09:52 PATENTUS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy z Polską Grupą Górniczą S.A.
16/05/23 05:33 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/23 13:29 PATENTUS S.A.: Wybór firmy audytorskiej.
05/05/23 12:30 PATENTUS S.A.: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.
24/04/23 14:39 PATENTUS S.A.: Zmiana decyzji o wsparciu przedsiębiorstwa wydanej przez Zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.
21/04/23 14:04 PATENTUS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 21.04.2023 roku.
14:01 PATENTUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 21.04.2023 roku.
24/03/23 14:25 PATENTUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
22/03/23 07:21 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A.