Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 16:50
kontakt
PATENTUS

Komunikaty

22/05/24 09:56 PATENTUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
16/05/24 07:11 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/24 10:42 PATENTUS S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI 9/2024 z dnia 15.05.2024 roku.
09:48  brak uprawnień Patentus chce wypłacić 0,5 zł dywidendy na akcję z zysku netto za '23
09:36 PATENTUS S.A.: Wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku 2023 oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą
08/05/24 13:43 PATENTUS S.A.: Zawieszenie postępowania sądowego w stosunku do pozwanego.
22/04/24 08:46 PATENTUS S.A.: Zawarcie znaczących umów z Polską Grupą Górniczą S.A.
10/04/24 10:18  brak uprawnień Konsorcjum Patentusa ma umowę z PGG o wartości max. 27,1 mln zł netto
10:03 PATENTUS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy z Polską Grupą Górniczą S.A.
29/03/24 13:14  brak uprawnień Patentus ma umowę na dofinansowanie projektu, wart. dofinansowania to max. ok. 23,6 mln zł
12:57 PATENTUS S.A.: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 -2027.
21/03/24 13:38 PATENTUS S.A.: Obroty z Polską Grupą Górniczą S.A. na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.
07:29 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A.
07:26 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A.
15/03/24 11:42 PATENTUS S.A.: Wykreślenie hipoteki umownej na aktywach o znacznej wartości spółki zależnej.