Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.23, godz. 02:16
kontakt
PAMAPOL

Komunikaty

12/09/23 21:37 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/23 19:09 PAMAPOL S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
30/06/23 15:09 PAMAPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.
14:47 PAMAPOL S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.
14/06/23 21:55 PAMAPOL S.A.: Realizacja uzgodnień Umowy Wspólników zawartej przez Pamapol S.A. z Propinquus sp. z o.o.
02/06/23 12:23 PAMAPOL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał
25/05/23 18:30 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/23 21:01 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A.
20:44 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A.
12/04/23 16:11 PAMAPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 12 kwietnia 2023 r.
14:15 PAMAPOL S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 12 kwietnia 2023 r.
13:08 PAMAPOL S.A.: Informacja o wstępnych wynikach finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok 2022
16/03/23 12:01 PAMAPOL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 12 kwietnia 2023 roku
06/03/23 21:18 PAMAPOL S.A.: Podpisanie z Propinquus sp. z o.o. Umowy Wspólników
31/01/23 16:08 PAMAPOL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego w sprawie zwiększenia wysokości kredytu skupowego