Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 18:36
kontakt
PAMAPOL

Komunikaty

27/06/24 14:58 PAMAPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.
14:18 PAMAPOL S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.
05/06/24 14:51 PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez Emitenta umów dostawy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
29/05/24 19:40 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/24 11:26 PAMAPOL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał
26/04/24 01:25 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A.
01:06 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A.
25/04/24 12:03  brak uprawnień PAMAPOL SA (1/2024) Pamapol Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/04/24 15:31 PAMAPOL S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 r.
15/04/24 19:48 PAMAPOL S.A.: Informacja o wstępnych wynikach finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok 2023
01/03/24 20:47 PAMAPOL S.A.: Wybór ofert PAMAPOL S.A. w przetargach na dostawy artykułów spożywczych organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
29/01/24 16:13 PAMAPOL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
25/01/24 18:47 PAMAPOL S.A.: Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargów organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
22/11/23 18:16 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/23 18:32 PAMAPOL S.A.: Zakończenie procesu zwiększenia poziomu finansowania w ramach kredytów obrotowych i inwestycyjnych oraz zawarcie aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego