Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 04:58
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

21/03/23 07:59 OT LOGISTICS: Umorzenie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki, toczącego się na skutek wniosków zgłoszonych przez chorwackie fundusze emerytalne zarządzane przez Allian ZB d o.o.
17/03/23 13:19  brak uprawnień OT Logistics zakończył ostatni etap transakcji sprzedaży akcji Luka Rijeka
12:46 OT LOGISTICS: Zakończenie drugiego etapu transakcji sprzedaży akcji spółki Luka Rijeka D.D.
16/03/23 12:51 OT LOGISTICS: Złożenie przez Allianz ZB d.o.o. oświadczenia o cofnięciu wniosku o ogłoszenie upadłości
15/03/23 18:45  brak uprawnień OT Logistics zakończył pierwszy etap transakcji sprzedaży akcji Luka Rijeka (aktl.)
17:44 OT LOGISTICS: Złożenie przez Allianz ZB d.o.o. oświadczenia o cofnięciu pozwu w postępowaniu arbitrażowym
14:54 OT LOGISTICS: Zawiadomienie o dniu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H
14:16  brak uprawnień OT Logistics zakończył pierwszy etap transakcji sprzedaży akcji Luka Rijeka
13:56 OT LOGISTICS: Zakończenie pierwszego etapu transakcji sprzedaży akcji spółki Luka Rijeka D.D.
10/03/23 11:13  brak uprawnień OT Logistics przejęło akcje Luka Rijeka od Rubicon Partners Ventures (popr.)
10:19  brak uprawnień OT Logistics sprzedało 2.360.924 akcji Luka Rijeka
09:59 OT LOGISTICS: Spełnienie warunków z warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży akcji w spółce Luka Rijeka d.d. Nabycie akcji Luka Rijeka d.d. od Rubicon Partners Ventures ASI sp. z o.o.
27/02/23 20:07  brak uprawnień Obligatariusze OT Logistics zgodzili się na sprzedaż akcji Luka Rijeka
19:57 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H
06/02/23 19:37 OT LOGISTICS: Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie - zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji