Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 19:39
kontakt
ORZELOPO

Komunikaty

14/02/23 09:38  brak uprawnień ORZEŁ SA (2/2023) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku
11/01/23 10:39  brak uprawnień ORZEŁ SA (1/2023) Orzeł SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
23/12/22 14:43 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: Umowa pożyczki
14:30 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: Umowa kredytowa
14/11/22 12:12  brak uprawnień ORZEŁ SA (9/2022) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
12/08/22 09:57  brak uprawnień ORZEŁ SA (8/2022) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2022 roku
28/06/22 10:45  brak uprawnień ORZEŁ SA (7/2022) Orzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
10:32  brak uprawnień ORZEŁ SA (6/2022) Orzeł SA: Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
10:18 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Powołanie członka Rady Nadzorczej
10:07 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
09:53 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
26/05/22 10:12 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
09:42  brak uprawnień ORZEŁ SA (5/2022) Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
20/05/22 10:11  brak uprawnień ORZEŁ SA (4/2022) Orzeł SA: Jednostkowy raport roczny za 2021 rok
13/05/22 09:30  brak uprawnień ORZEŁ SA (3/2022) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 roku