Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 11:58
kontakt
ORZELOPO

Komunikaty

15/04/24 15:50  brak uprawnień ORZEŁ SA (3/2024) Orzeł SA: Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 13:02  brak uprawnień ORZEŁ SA (2/2024) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku
04/01/24 13:41  brak uprawnień ORZEŁ SA (1/2024) Orzeł SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
20/12/23 17:40  brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - Orzeł
27/11/23 14:02  brak uprawnień ORZEŁ SA (12/2023) Orzeł SA: Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
14/11/23 10:08  brak uprawnień ORZEŁ SA (11/2023) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
10/11/23 10:28 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu - korekta raportu
10:12 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: Dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego - korekta raportu
11/10/23 15:07 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
27/09/23 12:01 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: Dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego
07/09/23 12:04 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: Istotne umowy dotyczące inwestycji w nową linię technologiczną
11/08/23 08:48  brak uprawnień ORZEŁ SA (10/2023) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
10/07/23 15:18 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH W TRYBIE ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR
23/06/23 15:05 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: Rozwiązanie umowy kredytowej
15/06/23 12:08  brak uprawnień ORZEŁ SA (9/2023) Orzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w dniu 14 czerwca 2023 roku