Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 13:32
kontakt
ORZELBIA

Komunikaty

19/05/23 19:52 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
17:14 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Informacja dotycząca rekomendacji Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2022 rok
18/05/23 00:05 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/23 19:31 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A.
19:24 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A.
14/04/23 13:22 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok
09/01/23 15:29 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2023 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
22/11/22 00:06 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/22 17:30 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/22 16:20  brak uprawnień Orzeł Biały utworzył 14 mln zł rezerwy na potencjalne zobowiązanie z tytułu rozliczeń w podatku VAT
15:41 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Informacja o utworzeniu rezerwy na potencjalne zobowiązania
19/09/22 15:05 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 roku
28/06/22 15:26 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Likwidacja spółki zależnej Pumech sp. z o.o.
15/06/22 18:56 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2022 r.
18:50 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.