Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 21:10
kontakt
ONESANO

Komunikaty

25/06/24 20:58 Onesano S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu onesano S.A. w dniu 25 czerwca 2024 r.
20:46 Onesano S.A.: Odwołanie oraz powołanie osób nadzorujących
20:21 Onesano S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie onesano S.A. w dniu 25 czerwca 2024 r.
28/05/24 13:25 Onesano S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. na dzień 25 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
22/05/24 17:36 Onesano S.A.: Onesano S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/04/24 20:12 Onesano S.A.: Onesano S.A.
13/03/24 18:07 Onesano S.A.: Oddalenie skarg onesano S.A. w sprawach dotyczących wiążących informacji stawkowych
01/02/24 23:05 Onesano S.A.: Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
29/01/24 20:35 Onesano S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
14/11/23 17:56 Onesano S.A.: Onesano S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
19/09/23 19:15 Onesano S.A.: Onesano S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
14/09/23 16:51 Onesano S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu onesano S.A. w dniu 14 września 2023 r.
16:38 Onesano S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie onesano S.A. w dniu 14 września 2023 r.
18/08/23 13:26 Onesano S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. na dzień 14 września 2023 r. wraz z projektami uchwał
30/06/23 16:30 Onesano S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu onesano S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.