Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.16, godz. 21:19
kontakt
ONEMORE

Komunikaty

21/06/24 16:42 ONE MORE LEVEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2024 roku
16:40  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (8/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2024 roku
04/06/24 12:39 ONE MORE LEVEL S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
29/05/24 08:12  brak uprawnień One More Level rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
08:04 ONE MORE LEVEL S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych, wypowiedzenie umowy dla projektu Cyber Slash
25/05/24 19:21  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2024 roku
ONE MORE LEVEL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2024 roku
14/05/24 20:07  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (6/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
12/04/24 15:54  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
15/03/24 20:29  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (4/2024) Raport roczny za rok 2023
13/03/24 19:55  brak uprawnień One More Level dokona odpisu aktualizacyjnego w wysokości blisko 11 mln zł
19:49 ONE MORE LEVEL S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie istotnego odpisu aktualizacyjnego
29/02/24 09:30  brak uprawnień One More Level skupi do 5 mln akcji własnych
09:29 ONE MORE LEVEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lutego 2024 roku
09:21  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (3/2024) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lutego 2024 roku