Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 21:43
kontakt
ONE2TRIBE

Komunikaty

12/05/23 18:55 JWA S.A.: Aktualizacja polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji wartości firmy
10/05/23 17:52 JWA S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
09/05/23 08:57 JWA S.A.: Złożenie wniosku o wykreślenie Spółki z Rejestru Małych Instytucji Płatniczych
24/04/23 17:37  brak uprawnień One2Tribe zakłada dodatnią EBITDA do końca '24
17:13 JWA S.A.: Przyjęcie strategii Spółki na lata 2023-2026
12/04/23 21:43 JWA S.A.: Zmiana umowy kredytowej
27/03/23 20:37  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (4/2023) Nałożenie kary upomnienia
18:23  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ONE2TRIBE
21/03/23 22:57  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (3/2023) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
22:54  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
16/01/23 10:40  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
29/12/22 18:29  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (15/2022) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2022 oraz 2023
09/11/22 18:27  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (14/2022) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku
05/10/22 19:44 JWA S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
16/08/22 19:57  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (13/2022) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku