Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 20:30
kontakt
ONDE

Komunikaty

28/09/23 11:59 ONDE S.A.: Podpisanie Aneksu nr 13 do znaczącej Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa nr 38/035/20/Z/UX z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.
07/09/23 11:00  brak uprawnień Erbud spodziewa się poprawy wyników w następnych kwartałach i ożywienia w kubaturówce
06/09/23 19:18  brak uprawnień Backlog grupy Onde na koniec czerwca '23 wynosił 792 mln zł
18:22  brak uprawnień Wyniki Onde w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:18 ONDE S.A.: ONDE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/23 15:36 ONDE S.A.: Powołanie nowego członka Zarządu Spółki
23/08/23 15:46 ONDE S.A.: Informacja o rejestracji zmian Statutu Spółki, w tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
25/07/23 12:24 ONDE S.A.: Ujawnienie stanu posiadania
07/07/23 15:33 ONDE S.A.: Podpisanie umów nabycia udziałów w dwóch projektach elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych w województwie dolnośląskim o łącznej mocy 23 MW
06/07/23 15:43 ONDE S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z Santander Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie.
08:51 ONDE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy o łącznej wartości ok. 37 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej położonej na terenie województwa łódzkiego, o łącznej mocy przyłączeniowej 20 MW.
29/06/23 14:20  brak uprawnień Onde ma umowę na bezwarunkową sprzedaż 100 proc. udziałów w Cyrance
14:06 ONDE S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Cyranka sp. z o.o. będącej właścicielem dwóch elektrowni fotowoltaicznych
14:01 ONDE S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
20/06/23 09:49  brak uprawnień Onde ma umowę na ok. 48 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie 2 projektów farm PV