Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 03:26
kontakt
NTVSA

Komunikaty

30/05/23 16:03  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (10/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 maja 2023 r.
16/05/23 15:21 NEW TECH VENTURE S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia New Tech Venture S.A. ze spółką zależną NCFSA sp. z o.o.
15/05/23 16:44 NEW TECH VENTURE S.A.: Informacja w sprawie objęcia udziałów w spółce zależnej Emitenta - rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta
16:28 NEW TECH VENTURE S.A.: Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022
12/05/23 16:14  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (7/2023) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki
28/04/23 17:52 NEW TECH VENTURE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
17:44  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - FROZENWAY
17:43 NEW TECH VENTURE S.A.: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia New Tech Venture S.A. ze spółką zależną NCFSA sp. z o.o.
17:39 NEW TECH VENTURE S.A.: Plan połączenia New Tech Venture S.A. ze spółką zależną NCFSA sp. z o.o.
15:18 NEW TECH VENTURE S.A.: Informacja dotycząca rejestracji akcji serii E Emitenta w KDPW
21/03/23 20:29  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (5/2023) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za 2022 rok.
20:25  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (4/2023) Jednostkowy raport roczny Spółki New Tech Venture S.A. za 2022 rok.
17:45  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (3/2023) Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki i powołanie nowego Prezesa Zarządu Spółki
20/03/23 17:42  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (2/2023) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2022 rok
15/03/23 17:09 NEW TECH VENTURE S.A.: Objęcie udziałów w spółce zależnej Emitenta