Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 13:19
kontakt
NTTSYSTEM

Komunikaty

11/07/24 16:20  brak uprawnień NTT System chce skupić do 800 tys. akcji własnych
16:03 NTT SYSTEM S.A.: Rozpoczęcie skupu akcji własnych Spółki NTT System S.A.
03/07/24 16:44 NTT SYSTEM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku.
28/06/24 14:24 NTT SYSTEM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku
27/06/24 17:10  brak uprawnień NTT System wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję za '23
17:04 NTT SYSTEM S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku
13:13 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego oraz kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
29/05/24 16:37 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
16:01 NTT SYSTEM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku
28/05/24 19:57 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/24 23:57 NTT SYSTEM S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 r.
25/04/24 14:54 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
24/04/24 16:22 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
16:13 NTT SYSTEM S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2023
22/04/24 15:51  brak uprawnień NTT System chce wypłacić max. 0,12 zł dywidendy na akcję za '23