Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 04:57
kontakt
NTT

Komunikaty

26/05/23 15:27 NTT SYSTEM S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
15:10 NTT SYSTEM S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2022
24/05/23 17:11  brak uprawnień NTT System chce wypłacić max. 0,07 zł dywidendy na akcję za '22
17:05 NTT SYSTEM S.A.: Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok
12/04/23 08:54  brak uprawnień DM Banku BPS podwyższył cenę docelową NTT System do 7,9 zł
31/03/23 22:34 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A.
22:29 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A.
28/03/23 17:18  brak uprawnień NTT SYSTEM SA (1/2023) NTT System Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
16/02/23 17:24 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.
30/01/23 12:56 NTT SYSTEM S.A.: Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2023 roku
15/12/22 17:05 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie Aneksów do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
14/12/22 00:21 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
02/12/22 08:56  brak uprawnień DM Banku BPS podwyższył cenę docelową NTT System do 7,5 zł
29/11/22 23:01 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22:53 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego