Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 05:25
kontakt
NOTORIA

Komunikaty

20/03/23 10:24 NOTORIA SERWIS S.A.: Zestawienie transakcji na akcjach
08/03/23 10:46  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (5/2023) Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii E
07/03/23 17:19  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki NOTORIA SERWIS S.A.
27/02/23 14:58 NOTORIA SERWIS S.A.: Zestawienie transakcji na akcjach
14/02/23 17:50  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (4/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
10/02/23 09:39  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (3/2023) Wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
09/02/23 19:24  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki NOTORIA SERWIS S.A.
16/01/23 16:17  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (2/2023) Wniosek o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
12:06 NOTORIA SERWIS S.A.: Nabycie akcji przez Akcjonariusza
11:12  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (1/2023) rmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
20/12/22 13:32 NOTORIA SERWIS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy na dostarczanie danych
13/12/22 15:10 NOTORIA SERWIS S.A.: Zestawienie transakcji na akcjach
15:03 NOTORIA SERWIS S.A.: Nabycie akcji przez Akcjonariusza
02/12/22 15:57 NOTORIA SERWIS S.A.: Zestawienie transakcji na akcjach
01/12/22 16:27 NOTORIA SERWIS S.A.: Sprzedaż akcji spółki do podmiotu zależnego od Artura Sieranta