Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 09:32
kontakt
NOTORIA

Komunikaty

15/05/24 18:45 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (6/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
10/05/24 10:48 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (5/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
15/04/24 17:47 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (4/2024) Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
29/02/24 14:19 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (3/2024) Zmiana adresu siedziby Spółki
14/02/24 17:08 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
23/01/24 16:41 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (1/2024) harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
14/11/23 17:12 NOTORIA SERWIS S.A.: List intencyjny dotyczący współpracy w zakresie danych ESG
10/11/23 11:35 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (16/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
11/08/23 15:43 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (15/2023) Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024
15:34 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (14/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
27/06/23 14:13 brak uprawnień Notoria Serwis wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję za '22
14:03 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (13/2023) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - podjęte uchwały
14:01 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (12/2023) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - podjęte uchwały
13:47 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (11/2023) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022
13:39 NOTORIA SERWIS S.A.: Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 27 czerwca 2023 roku