Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 19:33
kontakt
NESTMEDIC

Komunikaty

10/07/24 20:37 brak uprawnień NESTMEDIC SA (17/2024) Aktualizacja informacji o stanie stosowania ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
20:33 brak uprawnień NESTMEDIC SA (16/2024) Korekta raportu nr 15/2024 - Uchwały podjęte przez WZA w dniu 27 czerwca 2024 roku
27/06/24 20:59 NESTMEDIC S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
20:56 brak uprawnień NESTMEDIC SA (15/2024) Uchwały podjęte przez WZA w dniu 27 czerwca 2024 roku
20:44 brak uprawnień NESTMEDIC SA (14/2024) Powołanie Zarządu nowej kadencji
20:34 brak uprawnień NESTMEDIC SA (13/2024) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
18/06/24 18:11 brak uprawnień NESTMEDIC SA (12/2024) Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta
31/05/24 21:26 NESTMEDIC S.A.: Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2024 roku
21:17 brak uprawnień NESTMEDIC SA (11/2024) Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2024 roku
29/05/24 21:36 brak uprawnień NESTMEDIC SA (10/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok Nestmedic Spółka Akcyjna
17/05/24 16:45 brak uprawnień NESTMEDIC SA (9/2024) Zmiana terminu publikacji raportu za 2023 rok
10/05/24 21:46 brak uprawnień NESTMEDIC SA (8/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
22/04/24 10:40 brak uprawnień NESTMEDIC SA (6/2024) Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii C i objęcie akcji serii N oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego
15/04/24 13:28 brak uprawnień NESTMEDIC SA (5/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
22/02/24 16:01 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie istotnej umowy