Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 10:21
kontakt
NANOGROUP

Komunikaty

12/02/24 19:13  brak uprawnień NWZ NanoGroup nie zdecydowało ws. podwyższenia kapitału zakładowego (aktl.)
18:58 NANOGROUP S.A.: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIANANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
14:13  brak uprawnień NWZ NanoGroup nie zdecydowało ws. podwyższenia kapitału zakładowego
14:05 NANOGROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A. w dniu 12 lutego 2024 r.
14:00 NANOGROUP S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 12 lutego 2024 r.
15/01/24 17:07  brak uprawnień NanoGroup planuje emisję do 4,02 mln akcji serii L
16:54 NANOGROUP S.A.: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIANANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
12/01/24 11:48  brak uprawnień NWZ NanoGroup zdecyduje 12 lutego o nowej emisji akcji
11:31 NANOGROUP S.A.: Zwołanie walnego zgromadzenia w przedmiocie emisji akcji w celu pozyskania finasowania pomostowego
10/01/24 13:32 NANOGROUP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024
12/12/23 15:50 NANOGROUP S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w NanoGroup S.A.
12:20 NANOGROUP S.A.: Zawarcie z CET Advisors Ltd przez kolejną spółkę zależną od NanoGroup S.A. umowy o doradztwo w zakresie pozyskania partnera biznesowego
07/12/23 11:28 NANOGROUP S.A.: Zawarcie z CET Advisor Ltd przez spółkę zależną od NanoGroup S.A. umowy o doradztwo w procesie komercjalizacji
06/11/23 19:29 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz raportu kwartalnego
19:07 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz raportu kwartalnego