Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 10:13
kontakt
MYCODERN

Komunikaty

21/06/24 22:39 brak uprawnień MYCODERN SA (12/2024) Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego
09:12 brak uprawnień GPW: Uchwała Nr 803/2024 - Mycodern SA
13/06/24 21:47 brak uprawnień MYCODERN SA (11/2024) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2023 r.
04/06/24 13:48 brak uprawnień MYCODERN SA (10/2024) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
29/05/24 15:29 brak uprawnień MYCODERN SA (9/2024) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2023 r.
27/05/24 21:46 brak uprawnień MYCODERN SA (8/2024) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2023 r.
15/05/24 14:37 brak uprawnień MYCODERN SA (7/2024) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku
19/04/24 16:07 brak uprawnień MYCODERN SA (6/2024) Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
15/04/24 11:30 brak uprawnień MYCODERN SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
08/04/24 15:31 brak uprawnień MYCODERN SA (4/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E
15:21 MYCODERN S.A.: Korekta raportu ESPI nr 4/2024 - Zakończenie emisji oraz przydział akcji serii E
28/03/24 20:51 MYCODERN S.A.: Zakończenie emisji oraz przydział akcji serii E
14/02/24 23:15 brak uprawnień MYCODERN SA (3/2024) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
31/01/24 21:45 brak uprawnień MYCODERN SA (2/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
23/01/24 17:20 MYCODERN S.A.: Zawarcie umowy o współpracy