Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 09:38
kontakt
MTENERGIA

Komunikaty

15/04/24 20:55 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (17/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
04/04/24 21:30 MINUTOR ENERGIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 maja 2024 r.
20:56 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (16/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 maja 2024 r.
26/03/24 12:03 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (15/2024) Upomnienie Spółki
08:40 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MINUTOR ENERGIA
23/03/24 00:43 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (14/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22/03/24 00:07 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (13/2024) Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20/03/24 22:52 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (12/2024) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 r.
10/03/24 22:54 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (11/2024) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r.
20/02/24 23:25 MINUTOR ENERGIA S.A.: Zmiana udziału w głosach
23:15 MINUTOR ENERGIA S.A.: Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
18/02/24 20:58 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (10/2024) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
17/02/24 11:42 MINUTOR ENERGIA S.A.: Wyniki głosowania nad zatwierdzeniem układu
12/02/24 20:26 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (9/2024) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 r.
10/02/24 00:41 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (8/2024) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 r.