Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 12:26
kontakt
MRHAMBUR

Komunikaty

01/12/22 19:50 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki MR HAMBURGER S.A.
30/11/22 18:05 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki MR HAMBURGER SA notowanych na NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert
14:10 brak uprawnień MR HAMBURGER SA (17/2022) Rezygnacja z pełnienia funkcji Prokurenta Spółki
13:57 brak uprawnień MR HAMBURGER SA (16/2022) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
29/11/22 15:48 brak uprawnień MR HAMBURGER SA (15/2022) Rezygnacja Prezesa Zarządu
12:29 brak uprawnień Mr Hamburger złożył wniosek o ogłoszenie upadłości
12:06 MR HAMBURGER S.A.: Podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości oraz złożenie stosownego wniosku
16/11/22 16:32 brak uprawnień MR HAMBURGER SA (14/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
14/11/22 14:29 brak uprawnień MR HAMBURGER SA (13/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
24/08/22 15:48 brak uprawnień MR HAMBURGER SA (12/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
23/08/22 17:27 brak uprawnień MR HAMBURGER SA (11/2022) Zmiany w składzie zarządu
12/08/22 09:14 brak uprawnień MR HAMBURGER SA (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
30/06/22 17:38 brak uprawnień MR HAMBURGER SA (9/2022) Uzupełnienie do raportu nr 8/2022 z dn. 30.06.2022 r. - Informacja w sprawie uchwał głosowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
17:09 MR HAMBURGER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
16:54 brak uprawnień MR HAMBURGER SA (8/2022) Informacja w sprawie uchwał głosowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie