Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 13:33
kontakt
MPLVERBUM

Komunikaty

14/06/24 20:43  brak uprawnień MPL VERBUM SA (4/2024) Raport kwartalny za IV kwartał roku obrachunkowego 2023/2024
28/05/24 14:30  brak uprawnień MPL VERBUM SA (3/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024/2025.
25/04/24 22:32 MPL VERBUM S.A.: Podpisanie umowy inwestycyjnej
22/04/24 14:33  brak uprawnień MPL VERBUM SA (2/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
15/03/24 18:01  brak uprawnień MPL VERBUM SA (1/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrachunkowego 2023/2024
15/12/23 19:43  brak uprawnień MPL VERBUM SA (10/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrachunkowego 2023/2024
21/11/23 18:29 MPL VERBUM S.A.: Podpisanie warunkowej umowy inwestycyjnej
31/10/23 21:34  brak uprawnień MPL Verbum wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję
21:28 MPL VERBUM S.A.: Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
21:24 MPL VERBUM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 31 października 2023r.
21:13 MPL VERBUM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 31 października 2023 roku.
20:51  brak uprawnień MPL VERBUM SA (9/2023) Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
20:48  brak uprawnień MPL VERBUM SA (8/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 31 października 2023r.
20:40  brak uprawnień MPL VERBUM SA (7/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 31 października 2023 roku.
04/10/23 18:08  brak uprawnień MPL Verbum chce wypłacić 0,15 zł dywidendy na akcję