Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 06:42
kontakt
MOSTALPLC

Komunikaty

22/08/23 08:36  brak uprawnień Mostostal Płock szacuje, że w I półroczu '23 miał 0,3 mln zł zysku netto
08:27 MOSTALPLC: Szacunkowe wyniki Spółki za I półrocze 2023 r.
05/07/23 14:13 MOSTALPLC: Podpisanie aneksu do Umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
30/06/23 14:49 MOSTALPLC: Podpisanie aneksu do umowy z dnia 21.08.2021 r. z Bankiem PeKaO S.A. o wielocelowy limit kredytowy.
16/06/23 11:53 MOSTALPLC: Wypłata dywidendy za rok 2022
11:43  brak uprawnień Mostostal Płock wypłaci 0,8 zł dywidendy na akcję z zysku za '22
11:42 MOSTALPLC: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 czerwca 2023 roku
11:33 MOSTALPLC: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 16 czerwca 2023 r.
30/05/23 08:37 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
12/05/23 14:26 MOSTALPLC: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2023 roku
10/05/23 14:30  brak uprawnień Mostostal Płock szacuje, że w I kw. 2023 r. miał 0,9 mln zł straty netto
14:23 MOSTALPLC: Szacunkowe wyniki Spółki za I kwartał 2023 r.
28/04/23 18:40 MOSTALPLC: MOSTALPLC
19/04/23 17:23  brak uprawnień Rada nadzorcza Mostostalu Płock rekomenduje wypłatę 0,8 zł dywidendy na akcję
17:16 MOSTALPLC: Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022