Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 05:35
kontakt
MOLECURE

Komunikaty

20/09/23 19:36 Molecure S.A.: Złożenie wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badania Fazy II dla cząsteczki OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną do brytyjskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych [MHRA].
15/09/23 16:43 Molecure S.A.: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii H.
16:20 Molecure S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.
14:06  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki MOLECURE S.A.
09:04 Molecure S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
08/09/23 14:52  brak uprawnień Molecure składa wniosek do EMA na badanie kliniczne II fazy OATD-01
13:23 Molecure S.A.: Złożenie wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badania Fazy II dla cząsteczki OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną do Europejskiej Agencji Leków [EMA].
05/09/23 15:16 Molecure S.A.: Otrzymanie zgody amerykańskiej Institutional Review Board na badanie kliniczne II fazy dla związku OATD-01.
16/08/23 16:48 Molecure S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
04/08/23 20:03 Molecure S.A.: Podsumowanie kosztów emisji akcji na okaziciela serii H w ramach oferty publicznej
19:50 Molecure S.A.: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji
31/07/23 08:34 Molecure S.A.: Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki na skutek jego śmierci
22/07/23 11:24  brak uprawnień Molecure ma zgodę FDA na badania kliniczne drugiej fazy dla cząsteczki OATD-01
09:56 Molecure S.A.: Otrzymanie zgody amerykańskiej Agencji Żywności i Leków [FDA] na przeprowadzenie badania Fazy II dla cząsteczki OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną.
21/07/23 15:28 Molecure S.A.: Oświadczenie Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego podwyższonego w drodze emisji akcji serii H.