Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 02:08
kontakt
MOJ

Komunikaty

05/06/23 16:17 MOJ S.A.: Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 31 maja 2023 r.
31/05/23 18:24 MOJ S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. zwołane na dzień 26.06.2023roku.
12:32 MOJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 26 czerwca 2023 r.
25/05/23 07:49 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
24/05/23 14:35 MOJ S.A.: Ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości należącej do Spółki.
27/04/23 17:40 MOJ S.A.: MOJ S.A.
03/03/23 15:13 MOJ S.A.: Decyzja Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 28 lutego 2023 r. nr338000-23-052861
15:09 MOJ S.A.: Decyzja Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 28 lutego 2023 r nr338000-23-052825.
30/01/23 19:13 MOJ S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
23/12/22 12:18 MOJ S.A.: / Informacja o treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
24/11/22 17:37 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
05/10/22 13:26 MOJ S.A.: Uzupełnienie składu Komitetu Audytu.
10:32 MOJ S.A.: Poszerzenie składu Rady Nadzorczej.
04/10/22 15:01 MOJ S.A.: Uchwały podjęte przez NWZ MOJ S.A. w dniu 04 października.2022 roku.
14:43 MOJ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki MOJ S.A. odbytym w dniu 04. października 2022 roku.