Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 15:56
kontakt
MOBRUK

Komunikaty

18/07/24 12:50 MO-BRUK S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy
05/07/24 10:35 MO-BRUK S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 17/2024 "Wypłata dywidendy z zysku za 2023 rok"
24/06/24 15:40  brak uprawnień Mo-Bruk wypłaci 13,17 zł dywidendy na akcję za '23
15:36 MO-BRUK S.A.: Wypłata dywidendy z zysku za 2023 rok
15:31 MO-BRUK S.A.: Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.
15:20 MO-BRUK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2024 roku
21/06/24 15:58 MO-BRUK S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Mo-BRUK S.A.
14/06/24 15:33 MO-BRUK S.A.: Doręczenie odpisu skargi kasacyjnej w sprawie opłaty podwyższonej za 2017 r.
06/06/24 15:56 MO-BRUK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w tryb art. 19 MAR
12:39 MO-BRUK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji spółkiMo-BRUK Spółka Akcyjna
12:19 MO-BRUK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji spółkiMo-BRUK Spółka Akcyjna
29/05/24 15:50 MO-BRUK S.A.: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
14:59 MO-BRUK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.
14:58  brak uprawnień Mo-Bruk chce wypłacić 13,17 zł dywidendy na akcję za '23
14:43 MO-BRUK S.A.: Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2023 rok oraz wypłaty dywidendy