Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 05:09
kontakt
MOBRUK

Komunikaty

30/05/23 16:00 MO-BRUK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.
26/05/23 14:58  brak uprawnień Mo-Bruk chce wypłacić 13,17 zł dywidendy na akcję za '22
14:50 MO-BRUK S.A.: Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy.
25/05/23 13:14  brak uprawnień Konsorcjum z Mo-Brukiem ma umowę z Orlen Eko o szacunkowej wartości 13,8 mln zł netto
13:01 MO-BRUK S.A.: Informacja o zawarciu znaczącej umowy
18/05/23 15:22 MO-BRUK S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczny głosów w Spółce
12/05/23 11:14  brak uprawnień Noble Securities obniża cenę docelową akcji Mo-Bruku do 337,2 zł i rekomendację do "akumuluj"
11/05/23 10:33  brak uprawnień Mo-Bruk może dokonać akwizycji jeszcze w '23; rozpoczął procesy due diligence w trzech spółkach
08:28  brak uprawnień Mo-Bruk spodziewa się, że wartość CAPEXU w 2023 r. przekroczy 90 mln zł
07:53  brak uprawnień Zysk netto Mo-Bruku w I kw. 2023 r. wyniósł 19,6 mln zł, wobec 20,5 mln zł konsensusu
07:39  brak uprawnień Wyniki Mo-Bruku w I kw. 2023 r. vs konsensus PAP (tabela)
07:26 MO-BRUK S.A.: HASH(0x3c405b8)
26/04/23 14:14 MO-BRUK S.A.: Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
14/04/23 09:46  brak uprawnień Mo-Bruk chce sfinalizować akwizycje; prowadzi rozmowy z dziesięcioma podmiotami (wywiad)
12/04/23 16:27 MO-BRUK S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczny głosów w Spółce