Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.18, godz. 13:20
kontakt
MILISYS

Komunikaty

16/06/24 19:59 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 04.07.2024 r
19:54  brak uprawnień MILISYSTEM SA (10/2024) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 04.07.2024 r.
12/06/24 18:41 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Żądanie akcjonariusza umieszczania określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia
18:35  brak uprawnień MILISYSTEM SA (9/2024) Żądanie akcjonariusza umieszczania określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia
07/06/24 18:46 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 lipca 2024 r. wraz z projektami uchwał
18:43  brak uprawnień Milisystem chce wypłacić 0,02 zł dywidendy na akcję za '23
18:33  brak uprawnień MILISYSTEM SA (8/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.07.2024 r. wraz z projektami uchwał
31/05/24 21:14  brak uprawnień MILISYSTEM SA (7/2024) Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za 2023 rok.
20:52 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Dokonanie odpisu wartość spółki zależnej
15/05/24 18:12  brak uprawnień MILISYSTEM SA (6/2024) Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2024
09/05/24 19:10 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Udzielenie poręczenia pożyczki
15/04/24 17:10  brak uprawnień MILISYSTEM SA (5/2024) Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect 2024
17:07  brak uprawnień MILISYSTEM SA (4/2024) Zmiana adresu strony internetowej Emitenta
13/03/24 20:49 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu udziałów
28/02/24 19:09 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej