Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 09:09
kontakt
MERCATOR

Komunikaty

26/01/23 16:08 MERCATOR MEDICAL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
15:55 MERCATOR MEDICAL S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 3/2023 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
24/01/23 12:47 MERCATOR MEDICAL S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
20/01/23 15:42 MERCATOR MEDICAL S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
15:31 MERCATOR MEDICAL S.A.: Powołanie osoby nadzorującej
16/01/23 17:48 MERCATOR MEDICAL S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
23/12/22 MERCATOR MEDICAL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
23/12/22 14:27 MERCATOR MEDICAL S.A.: Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20/12/22 11:55 MERCATOR MEDICAL S.A.: Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r.
06/12/22 12:35  brak uprawnień Mercator Medical zauważa nadpodaż rękawic na rynku; spodziewa się utrzymania trendu w '23 (opis)
12:07  brak uprawnień Mercator Medical zauważa nadpodaż rękawic na rynku; spodziewa się utrzymania trendu w '23
05/12/22 20:19 MERCATOR MEDICAL S.A.: MERCATOR MEDICAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19:56 MERCATOR MEDICAL S.A.: Korekta w skonsolidowanym raporcie kwartalnym
01/12/22 17:57  brak uprawnień B. Handlowy i LiveChat zastąpi Budimex i Mercator w WIG30 po sesji 16 grudnia
29/11/22 20:50  brak uprawnień Mercator Medical miał w III kw. 18,2 mln zł zysku netto wobec 39,5 mln zł zysku przed rokiem