Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 00:39
kontakt
MEGAR

Komunikaty

26/05/23 09:40 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
26/04/23 08:49 MEGARON S.A.: MEGARON S.A.
24/03/23 17:38 MEGARON S.A.: Wybór biegłego rewidenta
09/02/23 19:28 MEGARON S.A.: Informacja poufna - zawarcie aneksu do umowy kredytowej
19:25 MEGARON S.A.: Informacja poufna - zawarcie umowy kredytowej
19/01/23 12:53 MEGARON S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
01/12/22 10:44 MEGARON S.A.: Uznanie odpowiedzialności ubezpieczenia należności przez Ubezpieczyciela
25/11/22 08:12 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
27/09/22 08:15 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
31/08/22 12:37 MEGARON S.A.: Informacja poufna
16/07/22 13:52 MEGARON S.A.: Wybór Członków KomitetuWybór Członków Komitetu Audytu Megaron S.A. Audytu Megaron S.A.
15/07/22 14:19 MEGARON S.A.: Rezygnacja z funkcji Członka Komitetu Audytu Megaron S.A.
29/06/22 10:23 MEGARON S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A. - korekta
28/06/22 13:03 MEGARON S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.
12:59 MEGARON S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.