Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 16:23
kontakt
MEGAPIXEL

Komunikaty

21/03/23 18:58  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (2/2023) Raport roczny za 2022 rok
20/03/23 09:07 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Szacunkowe wybrane wyniki finansowe za 2022 rok obrotowy oraz za IV kwartał 2022 r.
20/01/23 17:47 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Aktualizacja planu premier gier.
13/01/23 21:37 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Korekta raportu ESPI nr 02/2023 - zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana o co najmniej 1pp. dotychczas posiadanego udziału powyżej 33 procent udziału w ogólnej liczbie głosów oraz zejście poniżejprogu 33 procent udziału w ogólnej liczbie głosów
18:22 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Zawarcie umowy lock-up oraz sprzedaż części posiadanych akcji przez Członka Zarządu
18:17 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana o co najmniej 1 pp. dotychczas posiadanego udziału powyżej 33 procent udziału w ogólnej liczbie głosów oraz zejście poniżej progu 33 procent udziału w ogólnej liczbie głosów
18:09 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach
10:52  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
30/11/22 20:11  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (19/2022) Zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2022-2023
23/11/22 17:18  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (18/2022) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
03/11/22 08:52  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (17/2022) Raport za III kwartał 2022 r.
28/10/22 18:55  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (16/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego kwartalnego za III kwartał 2022 roku.
27/10/22 08:41 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Wstępne szacunkowe wybrane wyniki finansowe MegaPixel Studio S.A. za III kw. 2022 r. oraz okres
16/10/22 21:58 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 października 2022 r.
10/10/22 20:03  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (15/2022) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 października 2022 r.