Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 12:27
kontakt
MEGAPIXEL

Komunikaty

16/07/24 10:32 brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (10/2024) Aktualizacja zakresu przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
29/06/24 14:03 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym
26/06/24 19:06 brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (9/2024) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
19:03 brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (8/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MegaPixel Studio S.A.
29/05/24 14:38 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MegaPixel Studio S.A. wraz z
14:25 brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MegaPixel Studio S.A. wraz z projektami uchwał
15/05/24 08:40 brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (6/2024) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2024 r.
17/04/24 18:53 brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (5/2024) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
15/04/24 19:11 brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (4/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
20/03/24 08:54 brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (3/2024) Raport okresowy Spółki za 2023 rok obrotowy
17/01/24 17:17 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym
12/01/24 14:37 brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (2/2024) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MegaPixel S.A.
08/01/24 13:21 brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.
28/12/23 18:16 brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - IZOBLOK, MEGAPIXEL
27/11/23 14:33 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MegaPixel Studio S.A. wraz z projektami uchwał