Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 15:14
kontakt
MEDICOBIO

Komunikaty

18/04/24 12:36  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A
15/04/24 15:32  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (4/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024.
04/04/24 11:34  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (3/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską
06/03/24 19:35 Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie kolejnego aneksu do umowy pożyczki z podmiotami powiązanymi
06/02/24 22:58  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
31/01/24 13:21  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
02/01/24 22:52 Medicofarma Biotech S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii G i H do obrotu w ASO na rynku NewConnect
17:16 Medicofarma Biotech S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 11/2023
29/12/23 19:42 Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie kolejnego aneksu do umowy pożyczki z podmiotami powiązanymi
19:33 Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie umów ograniczających rozporządzanie akcjami Spółki
19:25 Medicofarma Biotech S.A.: Przyjęcie strategii Spółki na lata 2024 - 2026
14/11/23 18:37  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (14/2023) Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2023
25/10/23 22:42 Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z podmiotami powiązanymi
23/10/23 20:42 Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu wybranego w ramach konkursu NUTRITECH
10/10/23 21:07 Medicofarma Biotech S.A.: Otrzymanie wyników wstępnego międzynarodowego poszukiwania dot. stanu techniki