Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 15:23
kontakt
MEDICALG

Komunikaty

02/06/23 22:45 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał
22:23 MEDICALGORITHMICS S.A.: Rekomendacja Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022
30/05/23 20:29 MEDICALGORITHMICS S.A.: MEDICALGORITHMICS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/04/23 23:37 MEDICALGORITHMICS S.A.: MEDICALGORITHMICS S.A.
23:07 MEDICALGORITHMICS S.A.: MEDICALGORITHMICS S.A.
21/04/23 23:24 MEDICALGORITHMICS S.A.: Szacunki wybranych wyników finansowych oraz przyjęcie prowizorycznych wartości aportu zg. z MSSF w sprawozdaniach finansowych
03/04/23 21:33 MEDICALGORITHMICS S.A.: Spółka zależna Kardiolytics Inc. otrzymuje kolejny patent dot. modelowania naczyń krwionośnych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji
27/03/23 14:25 MEDICALGORITHMICS S.A.: Powiadomienia o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze otrzymane zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR
08/03/23 16:54 MEDICALGORITHMICS S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji Spółki serii I, J, K oraz L
09/02/23 13:59 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
04/02/23 08:59  brak uprawnień Wyłączność sprzedaży usług Medicalgorithmics w USA przez Medi-Lynx wygaśnie z końcem lutego
03/02/23 23:42 MEDICALGORITHMICS S.A.: Kamień milowy wdrażania strategii rozwoju sprzedaży Spółki na rynku USA: zakończenie wyłączności na sprzedaż, marketing i dystrybucję produktów i usług Spółki w USA dla React Health Holdings, LLC i Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z dniem 28 lutego 2023 r. Zawarcie nowych umów licencji i wsparcia z React Health Holdings, LLC i Medicomp, Inc.
31/01/23 22:22 MEDICALGORITHMICS S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
23/01/23 15:12 MEDICALGORITHMICS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
19/01/23 14:08  brak uprawnień Grupa Medicalgorithmics wprowadza swoje rozwiązania na rynek brytyjski