Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 04:45
kontakt
MEDAPP

Komunikaty

05/01/23 08:32 MEDAPP S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 30/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. dot. umowy ubezpieczenia z Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
30/12/22 17:58 MEDAPP S.A.: Zawiadomienie o zawarciu umowy zbycia warrantów subskrypcyjnych spółki przez osobę pełniącą funkcję zarządczą w MedApp S.A.
16:16 MEDAPP S.A.: Informacja o zawarciu umowy ubezpieczenia przez MedApp S.A. z Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
29/12/22 18:23  brak uprawnień MEDAPP SA (16/2022) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
11:52 MEDAPP S.A.: Zawiadomienie o zawarciu umowy objęcia warrantów serii C przez osobę pełniącą funkcję zarządczą w MedApp S.A.
23/12/22 17:14 MEDAPP S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej z TND LLP z siedzibą w Ałmaty (Kazachstan)
16/12/22 17:46 MEDAPP S.A.: Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki
14/12/22 19:04 MEDAPP S.A.: Rejestracja spółki zależnej - MedApp RT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
08/12/22 21:35 MEDAPP S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej z LIVARTIX SRL z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia)
07/12/22 20:58 MEDAPP S.A.: Zawiązanie spółki zależnej - MedApp RT Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Krakowie
05/12/22 19:43 MEDAPP S.A.: Zawarcie aneksu do umów na podwykonawstwo części prac programistyczno-projektowych "Radiology Information System (RIS)" ze spółką JellyTech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
14/11/22 20:15  brak uprawnień MEDAPP SA (15/2022) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2022 roku
04/11/22 19:52 MEDAPP S.A.: Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych z Haitong Bank, S.A. z siedzibą w Lizbonie z dnia 31 marca 2022 r.
20/10/22 15:23 MEDAPP S.A.: Rejestracja znaku słownego CarnaLife Holo i CarnaLife System w Rejestrze znaków towarowych Unii Europejskiej
26/09/22 18:32  brak uprawnień MEDAPP SA (14/2022) Rejestracja zmian w statucie MEDAPP Spółka Akcyjna