Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 10:41
kontakt
MEDAPP

Komunikaty

23/05/23 09:54 MEDAPP S.A.: Rejestracja spółki zależnej - MedApp AI Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
05/05/23 09:05 MEDAPP S.A.: Rejestracja spółki zależnej - MedApp Clinics Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
02/05/23 17:23  brak uprawnień MedApp ma zgodę FDA na dopuszczenie CarnaLife Holo do obrotu na rynku amerykańskim
17:05 MEDAPP S.A.: Pierwsza rejestracja CarnaLife Holo przez Urz?d ds. ?ywno?ci i Lek?w (Food and Drug Administration - FDA) na rynku ameryka?skim
05/04/23 20:24 MEDAPP S.A.: Zawiązanie spółek zależnych - MedApp AI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Rzeszowie oraz MedApp Clinics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Rzeszowie
03/04/23 21:56 MEDAPP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 kwietnia 2023 roku
21:49  brak uprawnień MEDAPP SA (6/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 kwietnia 2023 roku
21:34  brak uprawnień MEDAPP SA (5/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie
23/03/23 07:06 MEDAPP S.A.: Podpisanie umowy z TŰV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na recertyfikację wyrobów medycznych CarnaLife w zakresie systemu zarządzania ISO oraz ocenę zgodności MDR
10/03/23 20:46 MEDAPP S.A.: Udzielenie nowej licencji wyłącznej na Oprogramowanie RIS na rzecz Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. spółka komandytowa
08/03/23 18:57  brak uprawnień MEDAPP SA (4/2023) Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązku publikacji raportu bieżącego
18:55  brak uprawnień MEDAPP SA (3/2023) Zawarcie umowy z firmą audytorską
06/03/23 15:11 MEDAPP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 kwietnia 2023 roku oraz projekty uchwał
15:03  brak uprawnień MEDAPP SA (2/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 kwietnia 2023 roku oraz projekty uchwał
23/02/23 08:50  brak uprawnień MedApp rozpoczyna przegląd opcji strategicznych