Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 20:47
kontakt
MAXIPIZZ

Komunikaty

02/06/23 18:18 brak uprawnień MAXIPIZZA SA (10/2023) Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r.
18:10 MAXIPIZZA S.A.: Projekty uchwał na ZWZ Spółki zwołane na dzień 30.06.2023 r.
17:59 MAXIPIZZA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. na dzień 30.06.2023 r.
25/05/23 15:01 brak uprawnień MAXIPIZZA SA (9/2023) Raport roczny za rok 2022
23/05/23 12:07 brak uprawnień MAXIPIZZA SA (8/2023) Zarejestrowanie zmiany adresu Spółki w KRS
14/05/23 09:07 brak uprawnień MAXIPIZZA SA (7/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok
09:04 brak uprawnień MAXIPIZZA SA (6/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.
11/05/23 21:24 brak uprawnień MAXIPIZZA SA (5/2023) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2023 r.
04/05/23 21:26 brak uprawnień MAXIPIZZA SA (4/2023) Wygaśnięcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
26/04/23 17:53 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii J, K i L spółki MAXIPIZZA S.A
12/04/23 18:01 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii J, K i L spółki MAXIPIZZA
23/03/23 19:22 MAXIPIZZA S.A.: Przedłużenie umowy o kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej
22/03/23 17:14 brak uprawnień MAXIPIZZA SA (3/2023) Zmiana adresu Spółki i przeniesienie pizzerii Maxi Pizza w Kielcach
14/02/23 21:17 brak uprawnień MAXIPIZZA SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
03/02/23 12:23 MAXIPIZZA S.A.: Zakończenie działalności operacyjnej pizzerii w Krakowie przy ulicy Bratysławskiej 1