Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 03:56
kontakt
MAXIMUS

Komunikaty

03/06/23 15:32  brak uprawnień MAXIMUS SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.
15:24 MAXIMUS: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.
31/05/23 09:36 MAXIMUS: Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej z Honey Payment
08/05/23 00:46  brak uprawnień MAXIMUS SA (7/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.
06/05/23 17:27  brak uprawnień MAXIMUS SA (6/2023) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki
16:30  brak uprawnień MAXIMUS SA (5/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2023 r.
24/04/23 17:51  brak uprawnień MAXIMUS SA (4/2023) Raport roczny za rok obrotowy 2022
21/04/23 21:55  brak uprawnień MAXIMUS SA (3/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022
13/02/23 20:37  brak uprawnień MAXIMUS SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
09/01/23 11:17  brak uprawnień MAXIMUS SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
30/12/22 13:26 MAXIMUS: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
03/11/22 13:08  brak uprawnień MAXIMUS SA (21/2022) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2022 oraz 2023
21/10/22 08:30  brak uprawnień Honey Payment chce wejść na NC przez odwrotne przejęcie, ma umowę z JR Holding
07:30 MAXIMUS: Zawarcie umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia Honey Payment
20/10/22 18:00 MAXIMUS: Zawiadomienia w sprawie zmiany udziału w głosach