Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 19:16
kontakt
MANGATA

Komunikaty

26/06/24 14:45 MANGATA HOLDING SA: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
14:38 MANGATA HOLDING SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
13:08 MANGATA HOLDING SA: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.
12:59 MANGATA HOLDING SA: Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A
25/06/24 19:56 MANGATA HOLDING SA: Rezygnacja Pana Kazimierza Przełomskiego z członkostwa w Zarządzie MANGATA HOLDING S.A.
11/06/24 15:35  brak uprawnień Mangata wypłaci 6,75 zł dywidendy na akcję za'23
15:31 MANGATA HOLDING SA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2025-2026
15:25 MANGATA HOLDING SA: Określenie przez Zarząd Mangata Holding S.A. Procedury wypłaty dywidendy w euro
15:20 MANGATA HOLDING SA: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. uchwały o wypłacie na rzecz akcjonariuszy (dywidenda).
15:16 MANGATA HOLDING SA: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 11 czerwca 2024 roku.
15:08 MANGATA HOLDING SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 11 czerwca 2024 roku.
05/06/24 14:23  brak uprawnień Capital MBO, akcjonariusz Mangaty, chce by spółka wypłaciła 6,75 zł dywidendy na akcję
14:08 MANGATA HOLDING SA: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad ZWZ MANGATA HOLDING S.A. zwołanego na 11.06.2024 r.
15/05/24 16:06 MANGATA HOLDING SA: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A
15:02 MANGATA HOLDING SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.