Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 21:30
kontakt
MANGATA

Komunikaty

12/09/23 12:45  brak uprawnień Mangata Holding zakłada realizację inwestycji w '23 na poziomie ok. 65-70 mln zł
06:32  brak uprawnień Wyniki Mangaty w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:09 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12/07/23 17:40  brak uprawnień Mangata Holding zastąpi Alumetal w indeksie sWIG80 po sesji 14 VII
27/06/23 14:00 MANGATA HOLDING SA: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Capital MBO sp. z o.o. w ramach refinansowania nabycia akcji Emitenta
06/06/23 19:59 MANGATA HOLDING SA: Określenie przez Zarząd Mangata Holding S.A. Procedury wypłaty dywidendy w euro.
15:49  brak uprawnień Mangata wypłaci 9 zł dywidendy na akcję (opis)
15:41  brak uprawnień Mangata wypłaci 9 zł dywidendy na akcję
15:33 MANGATA HOLDING SA: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. uchwały o wypłacie na rzecz akcjonariuszy (dywidenda).
15:27 MANGATA HOLDING SA: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 6 czerwca 2023 roku.
15:20 MANGATA HOLDING SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 6 czerwca 2023 roku.
29/05/23 14:09 MANGATA HOLDING SA: Sprawozdanie Zarządu Mangata Holding S.A. sporządzone w trybie art. 345 § 6 kodeksu spółek handlowych
16/05/23 06:33 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/23 21:52 MANGATA HOLDING SA: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. na wniosek akcjonariusza oraz zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
09/05/23 10:11 MANGATA HOLDING SA: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.