Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.30, godz. 01:57
kontakt
LZPS

Komunikaty

01/12/22 18:50 PROTEKTOR: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 1 grudnia 2022 r.
18:24 PROTEKTOR: Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. w dniu 1 grudnia 2022 r. oraz o treści uchwał Walnego Zgromadzenia.
29/11/22 22:56 PROTEKTOR: PROTEKTOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/11/22 20:20 PROTEKTOR: Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.
10/11/22 18:32 PROTEKTOR: Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki wraz z projektami uchwał.
04/11/22 19:28  brak uprawnień Protektor planuje emisję do 3,8 mln nowych akcji serii G bez prawa poboru
18:54 PROTEKTOR: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.
18:53 PROTEKTOR: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały ws. emisji akcji serii G wraz z określeniem planowanych celów wykorzystania środków finansowych pochodzących z emisji akcji.
14/10/22 16:48 PROTEKTOR: Zawarcie aneksów do umów kredytowych.
12/10/22 09:03  brak uprawnień DM Banku BPS obniżył cenę docelową Protektora do 2,9 zł
11/10/22 16:30 PROTEKTOR: Wybór najkorzystniejszej oferty.
03/10/22 15:29 PROTEKTOR: Zawarcie umowy ramowej.
30/09/22 21:02 PROTEKTOR: PROTEKTOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/09/22 16:55 PROTEKTOR: Wybór najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy ramowej.
01/08/22 17:04 PROTEKTOR: Uznanie przez NCBR bezzasadności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu dofinansowanego przez NCBR.