Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 06:40
kontakt
LUKARDI

Komunikaty

05/06/23 14:49  brak uprawnień LUKARDI SA (7/2023) Informacja o naruszeniu obowiązku informacyjnego
04/06/23 20:50  brak uprawnień LUKARDI SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Lukardi S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał.
02/06/23 19:16 LUKARDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Lukardi S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał.
31/05/23 23:55  brak uprawnień LUKARDI SA (5/2023) Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok.
23:45  brak uprawnień LUKARDI SA (4/2023) Raport roczny Lukardi S.A. za 2022 rok.
12/05/23 14:19 LUKARDI S.A.: Zawarcie umowy przez spółkę zależną SI-eCommerce Sp. z o.o
14/02/23 23:48  brak uprawnień LUKARDI SA (2/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 roku.
19/01/23 13:04  brak uprawnień LUKARDI SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
28/12/22 20:01 LUKARDI S.A.: Zawarcie umowy przez spółkę zależną SI-eCommerce Sp. z o.o.
22/12/22 13:07 LUKARDI S.A.: Zawarcie umowy przez spółkę zależną Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o.
20/12/22 12:19 LUKARDI S.A.: Zawarcie umowy przez spółkę zależną SI-eCommerce Sp. z o.o.
12/12/22 22:11 LUKARDI S.A.: Zawarcie znaczącej Umowy
18/11/22 11:10  brak uprawnień LUKARDI SA (30/2022) Powołanie członka Zarządu.
14/11/22 22:13  brak uprawnień LUKARDI SA (29/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku
04/11/22 19:28  brak uprawnień LUKARDI SA (28/2022) Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany treści Statutu Emitenta oraz informacja o zmianie praw z instrumentów finansowych Emitenta