Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 14:37
kontakt
LUG

Komunikaty

12/04/24 16:14  brak uprawnień LUG SA (3/2024) Zakres stosowanych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect przez LUG S.A.
15:25 LUG S.A.: Przyjęcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A.
14/02/24 23:22  brak uprawnień LUG SA (2/2024) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2023 roku
09/02/24 20:05 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2023 roku oraz narastająco za cztery kwartały 2023
22/01/24 11:30  brak uprawnień LUG SA (1/2024) Terminy przekazywania przez LUG S.A. raportów okresowych w roku obrotowym 2024
16/11/23 16:58  brak uprawnień LUG SA (13/2023) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych za lata 2023-2024
14/11/23 22:20  brak uprawnień LUG SA (12/2023) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2023 roku
10/11/23 18:25 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2023 roku oraz narastająco za trzy kwartały 2023
03/11/23 09:40  brak uprawnień LUG SA (11/2023) Zmiana terminu publikacji Raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2023 roku
18/08/23 14:34  brak uprawnień LUG SA (10/2023) Jednolity tekst Statutu spółki LUG S.A.
10/08/23 21:34  brak uprawnień LUG SA (9/2023) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2023 roku
03/08/23 12:03  brak uprawnień LUG w II kw. zwiększył zysk netto o 144 proc., na wyniki '23 może wpłynąć zła koniunktura
10:31 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2023 roku oraz narastająco za I półrocze 2023
03/07/23 10:13 LUG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ LUG S.A. w dniu 28.06.2023 r
29/06/23 08:19  brak uprawnień LUG SA (8/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. z dnia 28.06.2023 r.