Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 10:11
kontakt
LUG

Komunikaty

31/05/23 10:01  brak uprawnień LUG SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
09:52 LUG S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
12/05/23 19:27  brak uprawnień LUG SA (5/2023) Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty netto LUG S.A. za 2022 rok
18:27  brak uprawnień LUG SA (4/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2022 rok wraz z załącznikami oraz Sprawozdanie niefinansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A.
11/05/23 21:37 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kwartał 2023 roku
21/04/23 13:07  brak uprawnień LUG SA (3/2023) Zmiana terminów publikacji raportów Grupy Kapitałowej LUG S.A.
10:08 LUG S.A.: Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta - LUG Light Factory Sp. z o.o.
19/04/23 12:38 LUG S.A.: Wyznaczenie terminu zawarcia umowy przez spółkę zależną Emitenta - LUG Light Factory Sp. z o.o.
03/04/23 09:37 LUG S.A.: Potwierdzenie wyboru oferty spółki zależnej Emitenta - LUG Light Factory sp. z o.o. i upoważnienie do zawarcia umowy
29/03/23 11:56  brak uprawnień LUG w perspektywie do '26 zakłada osiągnięcie 7 proc. rentowności netto - strategia
11:45 LUG S.A.: Przyjęcie dokumentu "Strategiczne kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. na lata 2023 - 2026"
09/03/23 12:54  brak uprawnień Oferta spółki zależnej LUG za 39,44 mln zł wybrana w przetargu w Warszawie
12:40 LUG S.A.: Wybór oferty spółki zależnej Emitenta - LUG Light Factory sp. z o.o.
14/02/23 15:50  brak uprawnień LUG SA (2/2023) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2022 roku
09/02/23 10:24 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2022 roku oraz narastająco za cztery kwartały 2022 roku