Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 16:41
kontakt
LUBAWA

Komunikaty

02/06/23 13:12  brak uprawnień Marcin Kubica zrezygnował z funkcji prezesa Lubawy i członkostwa w zarządzie
13:00 LUBAWA: Rezygnacja Prezesa Zarządu
30/05/23 17:36 LUBAWA: LUBAWA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/23 14:21  brak uprawnień Miranda, spółka zależna Lubawy, ma umowę o łącznej wartości 135,08 mln zł brutto
14:06 LUBAWA: Zawarcie znaczącej umowy w Spółce zależnej od Emitenta oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
19/05/23 22:08 LUBAWA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. na dzień 15 czerwca 2023 r.
21:57  brak uprawnień Lubawa zmniejszyła przychody i zyski w I kwartale
19:26 LUBAWA: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2023 r.
08/05/23 14:35  brak uprawnień Lubawa szacuje jednostkową stratę netto w I kw. na 3,5 mln zł
14:05 LUBAWA: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za I kw. 2023 r.
27/04/23 18:39 LUBAWA: LUBAWA
18:08 LUBAWA: LUBAWA
17:37 LUBAWA: Powołanie członków Zarządu Lubawa S.A.
31/03/23 18:00  brak uprawnień Lubawa szacuje zysk netto w '22 na 20,3 mln zł
17:50 LUBAWA: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za 2022 r.