Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 17:32
kontakt
LOKABUDO

Komunikaty

08/06/23 01:35 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.
01:28  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (8/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.
31/05/23 20:41  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (7/2023) Raport roczny za 2022 rok
08/05/23 14:11  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (5/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2023 i raportu rocznego za 2022 r. ? korekta raportu 1/2023
12/04/23 21:34 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Uzupełnienie raportu ESPI nr 6/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. o zakupie nieruchomości przy ul. Brożka w Warszawie oraz informacje o sporze prawnym ze Skarbem Państwa o odszkodowanie
07/04/23 13:37  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (4/2023) Zmiana adresu Emitenta oraz incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
13:35  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (3/2023) Rejestracji przez sąd zmiany siedziby emitenta wraz oraz incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
05/04/23 23:10 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Uzupełnienie raportu EBI nr 24/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zakupu nieruchomości oraz informacje o sporze prawnym ze Skarbem Państwa o odszkodowanie
14/02/23 20:48  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (2/2023) Raport kwartalny za IV kwartał 2022 r.
31/01/23 13:32  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
31/12/22 14:50 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej
14/11/22 17:48  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (13/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
12/10/22 16:47 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Zbycie lokalu niemieszkalnego przez spółkę zależną Emitenta
16/08/22 20:27  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (12/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
28/07/22 15:30  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (11/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej