Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 20:48
kontakt
LGTRADE

Komunikaty

28/06/24 10:25 LOGINTRADE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LOGINTRADE S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.
10:20 LOGINTRADE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2024 r.
21/06/24 10:42 LOGINTRADE S.A.: Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2024r.
29/05/24 15:39 LOGINTRADE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 27 czerwca 2024 r.
13:29  brak uprawnień LOGINTRADE SA (7/2024) Raport roczny Logintrade S.A. za 2023 r. oraz skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Logintrade za 2023 r.
15/05/24 12:13  brak uprawnień LOGINTRADE SA (6/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
25/04/24 10:59  brak uprawnień LOGINTRADE SA (5/2024) Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2024 roku.
15/04/24 14:41  brak uprawnień LOGINTRADE SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024? w Logintrade S.A.
05/03/24 14:01  brak uprawnień LOGINTRADE SA (3/2024) rebranding Logintrade S.A.
14/02/24 12:39  brak uprawnień LOGINTRADE SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
12/01/24 12:20  brak uprawnień LOGINTRADE SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku.
06/12/23 18:09 LOGINTRADE S.A.: Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej Logintrade - Pricerlink Sp. z o.o.
14/11/23 13:02  brak uprawnień LOGINTRADE SA (6/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
14/08/23 14:20  brak uprawnień LOGINTRADE SA (5/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
27/06/23 12:55 LOGINTRADE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LOGINTRADE S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r.