Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 18:30
kontakt
LETUS

Komunikaty

15/04/24 15:59 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
19/02/24 13:26 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (4/2024) Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy z biegłym rewidentem
12/02/24 19:18 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (3/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
29/01/24 22:54 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (2/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 r.
22:51 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
04/01/24 15:06 LETUS CAPITAL S.A.: Zbycie udziałów spółek zależnych
13/12/23 23:24 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (23/2023) Korekta raportu EBI 1/2023 ? zmiana terminów publikacji raportu rocznego za 2022 r.
28/11/23 18:00 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (22/2023) Korekta raportu EBI 1/2023 ? zmiana terminów publikacji raportu rocznego za 2022 r.
07/11/23 22:01 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (21/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
28/10/23 23:20 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (20/2023) Korekta raportu EBI 1/2023 ? zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 r.
27/09/23 23:05 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (19/2023) Korekta raportu EBI 1/2023 ? zmiana terminów publikacji raportu rocznego za 2022 r.
29/08/23 18:06 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (18/2023) Korekta raportu EBI 1/2023 ? zmiana terminów publikacji raportu rocznego za 2022 r.
24/08/23 21:27 LETUS CAPITAL S.A.: Wstrzymanie prowadzenia działalności operacyjnej w spółce zależnej DAVINCI sp. z o.o.
20:47 LETUS CAPITAL S.A.: Decyzja o udzieleniu patentu dla projektu IFO
16/08/23 22:07 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (17/2023) Korekta raportu EBI 1/2023 ? zmiana terminów publikacji raportu rocznego za 2022 r.