Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 07:10
kontakt
LEGIMI

Komunikaty

24/01/23 18:30  brak uprawnień LEGIMI SA (3/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
17/01/23 23:11 LEGIMI SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 stycznia 2023 roku
22:56  brak uprawnień LEGIMI SA (2/2023) Powołanie członków Rady Nadzorczej Legimi S.A. na kadencję 2024-2026
22:46  brak uprawnień LEGIMI SA (1/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Legimi S.A. w dniu 17 stycznia 2022 roku
30/12/22 13:38  brak uprawnień LEGIMI SA (19/2022) Powołanie prezesa zarządu i członka zarządu Legimi S.A. na kadencję 2023-2027
21/12/22 17:24  brak uprawnień LEGIMI SA (18/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Legimi S.A. na dzień 17 stycznia 2023 roku
17:20 LEGIMI SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Legimi S.A. na dzień 17 stycznia 2023 roku
23/11/22 17:50  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii H spółki LEGIMI
17/11/22 18:29  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki LEGIMI S.A.
14/11/22 17:27  brak uprawnień LEGIMI SA (17/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
16:11 LEGIMI SA: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
13/10/22 17:03 LEGIMI SA: Powiadomienie o transakcjach (zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR)
06/10/22 19:00  brak uprawnień LEGIMI SA (16/2022) Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki Legimi Spółka Akcyjna
26/09/22 19:47 LEGIMI SA: Powiadomienia o transakcjach (zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR)
12/08/22 17:03  brak uprawnień LEGIMI SA (15/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.