Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 09:49
kontakt
LARQ

Komunikaty

27/06/24 19:02 LARQ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 27 czerwca 2024 r.
18:35 LARQ S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 27 czerwca 2024 r.
24/06/24 19:11 LARQ S.A.: Korekta raportu bieżącego 13/2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w następstwie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych
21/06/24 17:30 LARQ S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w następstwie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych
12/06/24 07:29  brak uprawnień Nextbike zawarł porozumienie z Tier Mobility SE, Larq oraz Larq Growth Fund I FIZ (opis)
07:14  brak uprawnień Nextbike zawarł porozumienie z Tier Mobility SE, Larq oraz Larq Growth Fund I FIZ
00:12 LARQ S.A.: Aktualizacja wartości aktywa trwałego - wpływ na wynik finansowy
00:07 LARQ S.A.: Informacja dot. zawarcia istotnej umowy - zawarcie porozumienia z Nextbike i Tier
04/06/24 18:08 LARQ S.A.: Otrzymanie powiadomienia o transakcji, uzyskana w trybie art. 19 MAR
31/05/24 10:54 LARQ S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A
30/05/24 20:48 LARQ S.A.: LARQ S.A. formularz raportu kwartalnego
29/05/24 19:37 LARQ S.A.: Informacja dot. zawarcia istotnej umowy - ugoda z Alior Bank
30/04/24 20:38 LARQ S.A.: Otrzymanie powiadomienia o transakcji wykonanej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
29/04/24 18:04 LARQ S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 r.
18:00 LARQ S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży akcji Brand24 S.A. przez Larq Growth Fund 1 FIZ na rzecz Prowly.com sp. z o.o.